Acer platanoides 'Crimson King' - javor mléčný 'Crimson King' - v jarní koruně

Informace o fotografii

Zobrazit více informací