Acer platanoides 'Dissectum'-javor mléčný 'Dissectum' - plody

Informace o fotografii

Zobrazit více informací