Acer platanoides ´Dissectum´ - javor mléčný - list podzim

Informace o fotografii

Zobrazit více informací