Acer platanoides ´Dissectum´ - javor mléčný - pupen jaro

Informace o fotografii

Zobrazit více informací