Acer platanoides 'Cucullatum' - javor mléčný (mléč) - borka a listy

Informace o fotografii

Zobrazit více informací