Larix kaempferi, leptolepsis - modřín japonský - jehlice

Informace o fotografii

Zobrazit více informací