Liquidambar stiracifula ´Silver King´ - ambroň západní - jarní list s žilnatinou - rub

Informace o fotografii

Zobrazit více informací