Quercus frainetto - dub uherský

Informace o fotografii

Zobrazit více informací