Quercus frainetto - dub uherský - celek

Informace o fotografii

Zobrazit více informací