Acer platanoides 'Dissectum' - javor mléč - listy

Informace o fotografii

Zobrazit více informací