Acer platanoides 'Dissectum' - javor mléčný (mléč) - zimní pupeny

Informace o fotografii

Zobrazit více informací