Larix kaempferi, leptolepsis - modřín japonský - borka

Informace o fotografii

Zobrazit více informací