Larix kaempferi, leptolepsis - modřín japonský - šišky

Informace o fotografii

Zobrazit více informací